Verksted

Vår verkstedavdeling gjør alt av vedlikehold og restaureringsarbeide. Har du et piano eller flygel som du vil gi nytt liv, hjelper vi deg med å finne riktig medisin for ditt instrument.

Her er et innblikk i typiske arbeider vi utfører:

Alle instrumenter vil  ha godt av å gjennomgå en skikkelig regulering.

Alle parametere i mekanikken vil bli justert optimalt. Anslagsfølelsen vil bli riktig, og dynamikken i instrumentet får et løft.

Ved hjelp av litt åpen ild sørger vi for at hammerhodene treffer riktig på strengene

Stor klangforbedring vil oppleves ved sliping av filten på hammerne. Mange instrumenter vil klare seg fint med dette. Er de veldig slitt er det et alternativ å lime inn nye.

Når nye eller slipte hammere er på plass, blir de behandlet med intoneringsverktøy.

Dette gjøres for å forme optimal klang i instrumentet.

I mange tilfeller vil instrumentet ha godt av nye bass -strenger. Vi bruker de gamle strengene som mal, og spinner nye, perfekt tilpasset.

Regn med stor forbedring!

Vi gjennomgår mekanikk og bytter ut slitedeler. Små stifter som går igjennom alle "leddene" i en mekanikk er typisk hva som må sjekkes grundig.

Enkelte instrumenter har potensiale til å bli fantastiske om de gjennomgår en totalrestaurering. I praksis dreier dette seg om å tilbakestille instrumentet til nytt.

Vi samarbeider med Schimmel ved denne type oppdrag.

Her klargjøres jernrammen i et flygel til lakkering.    En del av en full restaurering.

Vi gjør individuelle vurderinger av alle instrumenter, gir deg et kostnadsbilde, samt en anbefaling på hvilke arbeid som er hensiktsmessig å påbegynne.