Etter 92 år i Oslo sentrum og hele 60 års virke i Storgaten 38 er det med stor entusiasme og forventning vi har inntatt større og  nyrenoverte lokaler i Dronningens gate 6.

Bakgrunnen for valget av de nye lokalene er ønsket om å gjøre Aspheim til noe mer enn en flygel- og pianoforretning.  400 kvadratmeter spesielt innredet etter våre spesifikasjoner skaper optimale forhold for prøvespill og vårt faglige virke, samt   større spillerom for aktiviteter som huskonserter og ulike eventer.

Vi er svært glade over at denne muligheten bød seg, da Kvadraturen utvikler seg til å bli mangfoldets område.
Oslo kommune har som uttalt mål at bydelen skal by på spesialiserte kultur, handels- og servicetilbud.
Den spiller i tillegg en sentral rolle som kulturformidler, omkranset av bl. a. Arkitekturmuseet, Cinemateket, Den norske Opera,    Samtidsmuseet, Gamle Logen og Sentralen.

Vi gleder oss over å kunne ønske deg velkommen til en spennende forretning tuftet på nytenking og lange tradisjoner.