JM Norway viderefører prosjektet Parkert Piano med seks nye instrumenter som skal plasseres i offentlige rom til fri benyttelse. Prosjektet startet opp i 2015 og i dag finnes det 13 pianoer og flygler som er plassert ut i samarbeid med lokale organisasjoner.

 

I denne omgang parkeres pianoer og flygler på følgende steder:

 

Bergen lufthavn: åpning 12.mai

Bodø / Stormen konserthus: 16.mai

Førde: 10.mai

Stavanger lufthavn: åpning 31.mai

Oslo/ K1 : 28.mai

Tromsø havneterminal: 22.juni

 

Vi gratulerer de nye eierne og gleder oss over samarbeidet!